Miljøbelastningen fra en CityEL er noget af det laveste, man kan opnå med motoriserede køretøjer.

Den korte version er at CityEL ikke udleder CO2, NOX, røg eller andre former for forurening. Den kører på ren elektricitet, som kan fås fra vedvarende energikilder uden miljøbelastning. De fleste steder i Danmark kan man i dag vælge at få sin strøm fra vedvarende energikilder.

Selv hvis du ikke har adgang til at lade din CityEL med strøm fra vedvarende energikilder, er CityEL mere miljøvenlig end nogen bil med forbrændingsmotor.

I danske elværker udnyttes energien i brændslet betydeligt bedre end i en benzin- eller dieselmotor - og en del af den danske elforsyning kommer fra vedvarende energikilder, som ingen forbrændingsmotor kan konkurrere med.


Spar et ton CO2
Du sparer et ton CO2 årligt alene ved at køre på arbejde i CityEL, hvis du har bare 17 kilometer hver vej!

På "normal" strøm fra en dansk stikkontakt er CO2-belastningen for CityEL mellem 18 og 25 gram pr. kørt kilometer. Der er ingen tomgang - motoren stopper simpelthen når du holder stille eller bare slipper speederen for at trille lydløst hen til næste lyskryds.

En normal bil udledte i gennemsnit 160 gram CO2 pr. kilometer i 2006. I skrivende stund er der tale om at nye, strenge regler skal bringe udledningen helt ned på 120 gram...

Du sparer et ton CO2 ved at flytte mindre end 7.500 kilometers kørsel fra en typisk bil til en CityEL (de 17 kilometer hver vej hver dag i et år)  - og der er endda hvis du ikke oplader den med strøm fra vedvarende energikilder.


Alternativer

Brintbiler, hybridbiler og biobrændsel er lige på trapperne - og har været der i snart mange år. Det kan ende med at blive fornuftige alternativer til benzin og diesel når vi taler almindelige personbiler - men det er stadig ikke et alternativ til en CityEL, fordi de typisk er bygget til fire personer med den ekstra vægt det medfører.

Biobrændsel siges at være CO2-neutralt - men tager i dag stadig landbrugsarealer op med det resultat at fødevarer bliver dyrere, fordi markerne omlægges fra fødevare- til brændstofproduktion.

Brintbiler bruger brint som energibærer - men brinten skal fremstilles ved at spalte vand ved hjælp af elektricitet. Dén elektricitet skal fremstilles på normal vis med den forurening, det medfører - og der går en masse energi tabt i processen.

Hybridbiler kører på strøm og traditionelt brændstof. I skrivende stund udleder de modeller, der findes på det danske marked, over 100 gram CO2 pr. kilometer i snit, og er således mindst fire gange så forurenende som en CityEL.

På grund af den lave vægt alene er det klart at CityEL kræver mindre energi at flytte på end en bil. Dertil kommer at den har en levetid på mindst tyve år, så den energi, der bruges på at fremstille og bortskaffe køretøjet, kan fordeles over mange år.

Så længe formålet er at flytte én person fra A til B i en lukket kabine med motorkraft, er der ikke noget mere miljøvenligt end en CityEL.GreenDrive
v/Allan Høiberg
Stubdrupvej 18 · 6000 Kolding OBS: GreenDrive forhandler ikke længere CityEL.
Se forsiden for henvisninger.

Mobil 40 81 57 53